top of page

Academy

HVA ER JETS ACADAMY?

Er et farmerlag som er en satsing for at flere spillere fra breddeklubbene skal finne matching og muligheter til selvutvikling opp mot BLNO. Laget vil ha jevnlige samlinger som ledes av JETS trenerteam. Etter endt sesong vil laget sammen med BLNO-laget reise til samarbeidene klubber i inn- og utland for treningskamper.

bottom of page